Programma 9 januari 2013

Programma Historisch Café 9 januari 2013

Zie ook de karikatuur ‘Europaard’ van onze karikaturist Gijs Sevenhuijsen.

20.00 – Van Grieken en Turken. Hoe Homerus Omer werd – Interview met Günay Uslu

In het kader van 400 jaar Nederlands-Turkse diplomatieke betrekkingen heeft het Allard Pierson Museum afgelopen december de tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en Turkije georganiseerd. Samenstelster Günay Uslu komt tekst en uitleg geven over de functie die Troje en de Grieks-Klassieke oudheid voor het moderne Turkije had en nu nog heeft. Hoe gaat een land om met een historisch-culturele erfenis, die Europa zich van oudsher heeft toegeëigend? Waarom is de klassieke Homerische traditie deel gaan uitmaken van de Turkse cultuur en identiteit, hoe is dat in zijn werk gegaan en welke rol speelde deze identificatie in de ontwikkeling van Turkije tot natiestaat?

Günay Uslu promoveert binnenkort op de politiek-culturele betekenis van het Trojaanse erfgoed in het Ottomaanse rijk 1870-1875.

Interviewer: Bart van den Bosch

20.45 – pauze
21.00 – De kaasstolp in wording. Experimenten met democratie in Nederland (1795-1801) – Interview met Joris Oddens en Mart Rutjes

De basis van de Nederlandse democratie lijkt vrij eenvoudig te traceren: dankzij de grondwet van Thorbecke werd de koninklijke macht in 1848 ingedamd en kon de parlementaire democratie ontstaan. Maar Nederland was al een democratie voordat het ooit een vorst had gekend. In maart 1796 werd in de balzaal van de verdreven stadhouder Willem V de Nationale Vergadering opgericht, het eerste democratisch gekozen parlement van Nederland. Bijna twee jaar lang zou de Republiek der Verenigde Nederlanden, in deze jaren omgedoopt tot de ‘Bataafse Republiek’, door dit parlement worden bestuurd.

Enkele maanden geleden verschenen twee proefschriften over deze merkwaardige periode uit de Nederlandse geschiedenis, geschreven door Joris Oddens en Mart Rutjes. Aan de hand van hun boeken bespreken we de vergeten Bataafse tijd. Toen de Nationale Vergadering werd opgericht, stond de Nederlandse parlementaire cultuur nog in de kinderschoenen. Hoe vonden de onervaren parlementariërs hun weg in de nieuwe Nationale Vergadering? Hoe werkten zij samen en smeedden zij samenwerkingsverbanden? Welke politieke doelen stond hen voor ogen? Tijdens het interview onderzoeken we de democratische idealen van een generatie kersverse politici in de late achttiende eeuw.

Joris Oddens (1981) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur, Europese Studies en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 publiceerde hij Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671). Joris werkt momenteel als redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Geschiedenis. In oktober 2012 promoveerde hij op het proefschrift Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798.

Mart Rutjes (1981) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In het voorjaar van 2012 promoveerde hij op het proefschrift Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801, dat afgelopen oktober in handelseditie verscheen. Mart is verbonden als docent aan de Universiteit van Amsterdam en doceert daarnaast aan de Vrije Universiteit.

Interviewer: Bram Mellink

22.00 – Borrel naar believen in P’96

Leave a comment