Programma 9 mei 2012

Programma Historisch Café 9 mei 2012

20.00 – Dr. Herman. Een medische superster in achttiende-eeuws Leiden – Interview met Luuc Kooijmans

Hij trok studenten van heinde en verre, was spin in het web van tout medisch Europa, ontdekte het syndroom van Boerhaave, en een museum is naar hem genoemd. De Duitse keizer en zijn hovelingen genas hij per consult per brief, want zelf kwam hij nooit verder dan Harderwijk. Een workaholic, en selfmade man die een fortuin vergaarde en toetrad tot de patricische bovenlaag van zijn geboortestad. Dus waarom kennen wij deze beroemde ‘voorvader’ eigenlijk niet beter? Een interview met Luuc Kooijmans over zijn nieuwste boek, Het Orakel. De man die de geneeskunde opnieuw uitvond. Herman Boerhaave (1668-1738) (Uitgeverij Balans 2012).

Luuc Kooijmans (1956) is de auteur van Vriendschap en de kunst van het overleven in de 17de en 18de eeuw (1997), Liefde in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (2000), De doodskunstenaar. De anatomische lessen van Frederik Ruysch  (2004) en Gevaarlijke kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam (2007). Hij ontving in 2004 de oeuvreprijs voor de geesteswetenschappen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, en in 2008 de Grote Geschiedenisprijs en de Jan Greshoff Prijs voor Gevaarlijke kennis.

Interviewer: Henk Looijesteijn

21.00 – De wereld en Nederland sociaal-economisch bezien – Gesprek met Marjolein ’t Hart en Karel Davids

‘Think global, act local’, wordt tegenwoordig vaak gezegd. Maar voor veel Nederlanders is het niet zo eenvoudig om vat te krijgen op wat er in de wereld gaande is. De connecties tussen Nederland en ‘de wereld’ zijn veelvoudig en complex. De toestand in de wereld laat zich niet meer, zoals vroeger, uitleggen in een radiopraatje van een paar minuten op de zondagmiddag.

In De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (2011) wordt de Nederlandse geschiedenis in een wereldwijd kader geplaatst. Dit is het eerste handboek waarin de sociale en economische geschiedenis van de wereld en Nederland vanaf 1000 tot heden als een samenhangend geheel wordt beschreven. Een gesprek met de samenstellers van dit handboek, Karel Davids en Marjolein ’t Hart.

Karel Davids (1952) is hoogleraar Economische en sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Marjolein ’t Hart (1955) is universitair hoofddocent economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Gespreksleider: Bart van den Bosch

Zie ook de karikatuur ‘Zeg eens B…(oerhaave)’.

Leave a comment