Programma 11 april 2012

Programma Historisch Café 11 april 2012

20.00 – Achter de schermen van de BVD – Interview met Frits Hoekstra

Maar weinig ingewijden uit de gelederen van de BVD, thans AIVD, doen na hun diensttijd uitlatingen over hun werkervaringen. Frits Hoekstra (1946) is een van de weinigen. Hij was jarenlang betrokken bij operationeel veldwerk en bekleedde verschillende leidinggevende functies binnen de dienst. Hoekstra’s eerste publicatie over de BVD (2004) deed veel stof opwaaien, waarbij gedreigd werd met een lange gevangenisstraf voor hem vanwege het lekken van staatsgeheimen. In de vervolgpublicatie De dienst. De BVD van binnenuit geeft de voormalig geheim agent vanuit een historisch perspectief opnieuw saillante details over het reilen en zeilen van de veiligheidsdienst. Met name de dreiging van de Koude Oorlog komt ruim aan bod.

Interviewer: Tim Verlaan

21.00 – Goddeloos parlement? – Gesprek met Eginhard Meijering en Peter van Rooden

In zijn onlangs verschenen boek Hoe God verdween uit de Tweede Kamer beschrijft Eginhard Meijering (1940) het proces van de ontkerstening van het Nederlandse parlement.

Debatteren met de bijbel in de hand was gebruikelijk tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw. God en openbaring waren eerder de norm dan de uitzondering. In alle belangrijke kwesties waarover de gemoederen hoog opliepen, van de spoorwegstaking in 1903 tot het toetreden van socialisten in de regering van 1939, van het ontbreken van de zegenbede in de troonrede in 1973 tot het aantreden van het Paarse kabinet in 1994, kwam de bijbel steevast op tafel. Sinds een jaar of vijftien lijkt dit veranderd te zijn. Hoe heeft deze vrij abrupte ontkerstening zich voltrokken? Daarover gaat Hoe God verdween uit de Tweede Kamer.

Meijering is theoloog en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Van 1976 tot 2001 was hij als lector aan de Universiteit Leiden verbonden. Eerder publiceerde hij onder meer Het Nederlandse christendom in de twintigste eeuw (2007). Tijdens deze avond zal hij in discussie gaan met Peter van Rooden (1956), als antropoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en specialist op het gebied van de ontkerstening van Nederland sinds de jaren zestig. In hoeverre vindt Van Rooden de thesen die Meijering in zijn studie naar voren brengt overtuigend? En ziet hij dit boek als een waardevolle bijdrage aan zijn onderzoeksveld? Deze en andere vragen zullen tijdens het gesprek aan bod komen.

Gespreksleiding: Ivo Nieuwenhuis

Zie ook de karikatuur ‘Tinker, Tailor, Kabouter, Spy’.

Leave a comment