Programma 14 maart 2012

Programma Historisch Café 14 maart 2012

20.00 – De Tachtigjarige Oorlog en de vroegmoderne Nederlandse katholieke identiteit – Interview met Judith Pollmann

Een opmerkelijk vraagstuk in het historisch onderzoek naar de Reformatie in de Nederlandse Republiek vormt de aanvankelijke passiviteit van de katholieken in het licht van de protestantse opmars, en het contrast met de Contrareformatie daarna, beginnend in 1585. In Catholic identity and the Revolt of the Netherlands 1520-1635 buigt Judith Pollmann zich over deze kwestie en onderscheidt de dynamische relatie tussen clerici en leken als de katalysator voor religieuze veranderingen in de Republiek.

Voor dit boek bestudeerde Pollmann een uniek bronnencorpus, waaronder dagboeken, mémoires en gedichten, waarmee zij inzicht biedt in de persoonlijke belevingswereld van Nederlandse katholieken, van zowel clerici als leken.

Judith Pollmann (1964) promoveerde op een onderzoek naar de persoonlijke reformatie van Arnoldus Buchelius (Een andere weg naar God, 1999) en was sindsdien werkzaam aan Oxford University. Sinds 2005 is zij werkzaam aan de Universiteit Leiden, momenteel als hoogleraar van de Geschiedenis en Cultuur van de Nederlandse Republiek.

Interviewer: Eleá de la Porte

21.00 – De paus en de wereld – Gesprek met Jeroen Koch en Frans Willem Lantink

Jeroen Koch (1962) en Frans Willem Lantink (1961) redigeerden De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut. Met dit boek beogen de zij het pausschap vanaf het onbevlekte begin tot het schuldige heden in kaart te brengen. Tweeëntwintig auteurs laten hun licht op allerlei facetten van het instituut schijnen. Hoe slaagden de pausen erin hun positie in het constant veranderende politieke krachtenveld door de eeuwen heen veilig te stellen? Hoe succesvol waren zij daar in? Wie won eigenlijk de investituurstrijd? Hoe stond de katholieke kerk nu werkelijk tegenover de wetenschap? Wat was de invloed van de Risorgimento? Deze, en andere kwesties zullen de samenstellers worden voorgelegd.

Gespreksleider: Bart van den Bosch

Zie ook de karikatuur ‘Innocentius de laatste’.

Leave a comment