Programma 11 januari 2012

Programma Historisch Café 11 januari 2012

20.00 – Woelige jaren: satire en politieke turbulentie in de late achttiende eeuw – Interview met Peter Altena

De Nederlandse “revoluties” van 1787 (Patriotten) en 1795 (Bataven) stonden lange tijd bekend als respectievelijk een mislukt experiment en een slap aftreksel van het grote Franse voorbeeld. Dat beeld is inmiddels reeds lang achterhaald. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste drie decennia heeft duidelijk gemaakt dat in de late achttiende eeuw in Nederland significante verschuivingen in het politieke landschap plaatsvonden, waarop uitgebreid en vaak zeer onderhoudend gereflecteerd werd in het vele drukwerk dat deze periode rijk is.

In deze lijn past ook het onderzoek van Peter Altena, die vorig jaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde op een proefschrift over Gerrit Paape, laatachttiende-eeuws revolutionair politicus èn satiricus. In zijn biografie schrijft Altena uitgebreid en op basis van zeer gedetailleerd onderzoek over de vele levens en werken (nadrukkelijk in het meervoud) van deze kleurrijke figuur. En passant schetst hij tevens een interessant beeld van een van de rumoerigste decennia uit de Nederlandse geschiedenis. We gaan in gesprek met Altena over zijn proefschrift, de lotgevallen van Gerrit Paape en het historische momentum waar hij deel van uitmaakte.

Peter Altena (1956) is werkzaam als leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs. In januari 2011 promoveerde hij op de biografie Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken, waarvan naar verwachting in maart 2012 de handelseditie verschijnt bij uitgeverij Vantilt.

Interviewer: Ivo Nieuwenhuis

21.00 – Van schaduw tot spiegel – Gesprek met Chris van der Heijden en Krijn Thijs

Eind oktober 2011 promoveerde Chris van der Heijden (1954), bekend van Grijs verleden (2001) op Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hierin brengt hij in vier lijvige hoofdstukken in kaart hoe de Nederlandse samenleving wisselend, maar altijd moeizaam, omging met de herinnering aan de oorlog vanaf mei 1945 tot nu. Van der Heijden constateert dat de verwerking van het trauma van de oorlog onderhevig was aan en medebepalend voor het beeld dat groepen Nederlanders in de verschillende naoorlogse decennia passend achtten.

Krijn Thijs (1976) promoveerde in 2006 op het politieke gebruik van de Berlijnse stadsgeschiedenis in het Derde Rijk, de DDR en West-Berlijn aan het Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Sindsdien doet hij onder meer onderzoek naar de driehoeksrelatie tussen collectieve herinneringen, politieke culturen en academische geschiedschrijving in Duitsland en Nederland.

Gespreksleiding: Bart van den Bosch

Aan het debat tussen Van der Heijden en Thijs, en de daarop volgende geanimeerde discussie met de zaal, werd aandacht besteed op Folia Web (platform voor studenten van de HvA en de UvA). Zie het artikel: ‘Verhit debat over “niet-wetenschappelijk proefschrift”‘

Zie ook de karikatuur ‘Grijs’.

Leave a comment