Programma 9 februari 2011

Programma Historisch Café 9 februari 2011

20.00 – De Humaniora: vergeten wetenschappen? – Interview met Rens Bod

Rens Bod verbaasde zich al langere tijd over de afwezigheid van een algemene geschiedenis van de alfa-wetenschappen oftewel de Humaniora. Deze leemte vult hij op met De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora. Iedereen kent Newton, Einstein en Copernicus, maar wie heeft er ooit gehoord Panini, Scaliger en Frege? De moderne mens wordt bedolven onder de verworvenheden en de harde toepasbaarheid van de beta-wetenschappen. Hoe zit dat eigenlijk met de bijdragen van de alfa-wetenschappen aan de samenleving? Zijn die er wel? Wat is het bestaansrecht van de ‘zachte’ wetenschap nou precies – en kunnen we die eigenlijk wel wetenschap noemen?

Rens Bod (1965) is hoogleraar aan The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA. De vergeten wetenschappen verscheen onlangs bij uitgeverij Prometheus. Vrijwel tegelijkertijd verscheen ook The Making of the Humanities. Volume 1 – Early Modern Europe (Amsterdam University Press, 2010). In dit eerste deel van een serie geven internationale specialisten uit verschillende vakgebieden, onder redactie van Rens Bod en anderen, een overzicht van de geesteswetenschappen in de vroegmoderne tijd. Meer nieuws en discussie over De vergeten wetenschappen op devergetenwetenschappen.blogspot.com.

Interviewer: Bart van den Bosch

21.00 – De eerste moderne economie? De Republiek als economisch en economisch-historisch powerhouse – met Lodewijk Petram en Oscar Gelderblom

Stadhuis, kerk en beurs. In Amsterdam stonden ze eeuwenlang dichtbij elkaar, en geen beschrijving van Amsterdam was compleet zonder uitgebreide beschrijving van de Beurs van Hendrick de Keyser. De Beurs was een vitaal en gewichtig onderdeel van het zeventiende-eeuwse stadslandschap, maar wat speelde zich daar nu eigenlijk precies af? Was de Amsterdamse Beurs eigenlijk wel de voorloper van de moderne aandelenbeurs? En was Amsterdam, het centrum van de ‘eerste moderne economie’ ook het centrum van de eerste moderne aandelenmarkt? De laatste jaren timmeren Nederlandse economisch-historici voortvarend aan een nieuw beeld van de Nederlandse economie van de Gouden Eeuw. Een gesprek met Lodewijk Petram en Oscar Gelderblom over de opkomst van de aandelenmarkt, de ‘eerste moderne economie’ en de nieuwste ontwikkelingen in het economisch-historisch onderzoek naar de Gouden Eeuw.

Lodewijk Petram (1981) studeerde economie en geschiedenis aan de universiteiten van Amsterdam en Granada, waarna hij van 2006 tot 2010 als promovendus was verbonden aan de universiteit van Amsterdam. Op 28 januari promoveerde hij op zijn proefschrift The World’s First Stock Exchange. How the Amsterdam Market for Dutch East India Company Shares Became a Modern Securities Market, 1602-1700, dat dit jaar zal worden gepubliceerd. Verder publiceerde hij onder meer over de Amsterdamse Wisselbank. Momenteel is hij als postdoc verbonden aan de Universiteit Utrecht bij het project ‘The Evolution of Financial Markets in Pre-Industrial Europe’.

Oscar Gelderblom (1971) studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was als promovendus verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij promoveerde op Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630) (Hilversum 2000). Sinds 2008 is hij als universitair hoofddocent verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit van Utrecht. Samen met Joop Jonker is hij projectleider van ‘The Evolution of Financial Markets in Pre-Industrial Europe’. Verder is hij onder meer lid van De Jonge Akademie en ontwikkelde hij met zijn Utrechtse team Het Spel van de Gouden Eeuw, waarmee ze meedongen naar de Academische Jaarprijs 2010.

Gespreksleider: Henk Looijesteijn

Zie ook de karikatuur ‘Rensius Bodius’.

Leave a comment