Programma 9 maart 2011

Programma Historisch Café 9 maart 2011

20.00 – Ons beladen koloniale verleden – Interview met Wim van den Doel

In Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 beschrijft Wim van den Doel de geschiedenis van Nederland en haar koloniën in de afgelopen tweehonderd jaar binnen een internationale contekst. Hoe belangrijk was de rol van Nederland in de Europese expansie overzee? In hoeverre zijn de modernisering van de wereld en de hedendaagse globalisering gevolgen van die expansie? En wat voor invloed hadden de koloniën op hun beurt op de Nederlandse samenleving? Een gesprek met Wim van den Doel over bekende en onbekende, aangename en onaangename kanten van Nederlands koloniale verleden.

Wim van den Doel (1962) is hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Universiteit Leiden en auteur van onder meer Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië (2000). Zo ver de wereld strekt maakt onderdeel uit van de reeks Algemene Geschiedenis van Nederland, waarin eerder de delen De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland, 1555-1702 (Arie Van Deursen), In de marge van de beschaving. De geschiedenis van Nederland, 0-1100 (Marco Mostert) en recentelijk Metropolen aan de Noordzee. De geschiedenis van Nederland, 1100-1560 (Wim Blockmans) verschenen.

Interviewer: Joop Hopster

21.00 – Vergeten sociaaldemocraten: Hilda Verwey-Jonker & Willem Schermerhorn – met Margit van der Steen en Herman Langeveld

De Nederlandse sociaal-democratie heeft vele gezichten gehad. Sommigen van hen, zoals Troelsta, Drees en Den Uyl, prijken op de kaften van overzichtswerken, anderen bevonden zich wat meer in de coulissen. Op 9 maart praatten we over twee ‘vergeten’ sociaal-democraten: Hilda Verwey-Jonker en Willem Schermerhorn. Beiden groeiden zij binnen de naoorlogse Partij van de Arbeid uit tot gezaghebbende figuren met een wetenschappelijke belangstelling, een vrijzinnig-protestants geloof en een eigenzinnige verhouding tot de sociaal-democratie. En beiden stonden zij meestal nét aan de rand van het politieke strijdtoneel. Met de biografen Margit van der Steen en Herman Langeveld zoeken we, via de levens van Verwey-Jonker en Schermerhorn, naar de vergeten aspecten van de Nederlandse sociaaldemocratie.

Margit van der Steen (1961) is historica en directeur van AETAS, bureau voor leeftijdsvraagstukken, gender en diversiteit. Afgelopen 24 februari promoveerde ze aan de Universiteit Leiden op de biografie Drift en koers. De levens van Hilda Verwey-Jonker, 1908-2004.

Herman Langeveld (1949) is als onderzoeker verbonden aan het Biografie Instituut in Groningen. Tot 2005 werkte hij als universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit. Van zijn hand verschenen verschillende boeken, waaronder de tweedelige biografie van de vooroorlogse eerste minister Hendrikus Colijn, die hij in 2004 voltooide.

Gespreksleider: Bram Mellink

Zie ook de karikatuur ‘Hilda Verwey-Jonker’.

Leave a comment