Historisch Café 10 mei 2023

Programma Historisch Café 10 mei 2023

In onze nieuwsbrief hebben we per abuis een veelvoud aan data genoemd. Uiteraard vindt komend Historisch Café weer plaats op de tweede woensdag van de maand, 10 mei.
20.00 – Wij hebben als mens geleefd. Gesprek met Selma Leyderdorff

In 1987 verscheen Wij hebben als mens geleefd: Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940, het proefschrift van Selma Leydesdorff. Ze schetste hierin aan de hand van oral history een beeld van het vooroorlogse Joodse leven in Amsterdam. Dit jaar verscheen een herziene versie van dit boek, geillustreerd met schilderijen van G.J. Staller, waarop het Joodse straatleven tussen 1900 en 1940 te zien is, en de mensen waar het over gaat een gezicht krijgen.

Tussen de eerste en de tweede versie van dit boek is Selma Leydesdorff uitgegroeid tot de grande dame van de oral history in Nederland. We gaan met haar in gesprek over deze vorm van onderzoek doen, verschillende waarheden en het interviewen van getraumatiseerde personen. Waar staat de oral history vandaag de dag?

Selma Leyderdorff is historicus en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ze geldt internationaal als vooraanstaand onderzoeker en theorievormer op het gebied van de oral history.

Interviewer: Laura Lubbers

20.45 – Pauze
21.00 – Column van Tycho
21.05 – De strijd om Bali – Interview met Anne-Lot Hoek

Vlak voor de landing van de Nederlandse troepen op Bali in 1946 sprak troepencommandant Frits Ter Meulen zijn soldaten toe. Hij wilde het eiland na de Japanse bezetting opnieuw onder de Nederlandse vlag brengen “zonder dat er één schot wordt gelost”. Die wens bleek een illusie. De Nederlandse koloniale macht raakte bijna direct verwikkeld in een gewelddadige strijd met de lokale bevolking.

De Indonesische onafhankelijksstrijd trekt de afgelopen jaren in toenemende mate de wetenschappelijke en publieke aandacht, maar vaak staat de strijd op Java centraal. Anne-Lot Hoek maakt in haar boek De strijd om Bali. Imperialisme, verzet en onafhankelijkheid, 1846-1950 voor het eerst een grondige studie van de koloniale oorlog op Bali. Dankzij talloze nieuwe bronnen – waaronder dagboeken, memoires en ruim 120 interviews met lokale getuigen en nabestaanden – geeft zij een nieuwe kijk op deze gewelddadige geschiedenis. Vanavond spreken we haar over het belang van interviews als historische bron, over de noodzaak van een langetermijnperspectief om de strijd op Bali te begrijpen, over de drijvende krachten achter het verzet, en waarom de strijd op Bali zo lang onbesproken bleef.

-

Anne-Lot Hoek is historica en journaliste. Ze schrijft onder meer voor NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland. Afgelopen februari is ze gepromoveerd op haar proefschrift dat ook is verschenen als handelseditie met de titel: De strijd om Bali. Imperialisme, verzet en onafhankelijkheid, 1846-1950. Het boek was genomineerd voor de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs 2022.

Interviewer: Eleá de la Porte

22.00 – Borrelen naar believen in P96