Historisch Café 8 februari 2023

Programma Historisch Café

20.00 – Piet van Eeghen: stadsverheffer van Amsterdam (1816-1889)

De meeste Amsterdammers onder ons kennen de naam Van Eeghen vanwege de deftige Van Eeghenstraat die parallel aan het Vondelpark loopt. De straat is vernoemd naar de grondlegger van het Vondelpark zelf, waarmee Piet van Eeghen een nog steeds zeer herkenbare stempel op de Amsterdamse stad heeft gedrukt. Maar daar was het niet bij gebleven. Hij was voorvechter voor sociale woningbouw, speelde een rol bij een ziekenhuis, nam het op voor de zwakkeren en meer ongewensten in de stedelijke samenleving en hielp bij de totstandkoming van onder meer het Rijksmuseum en Stedelijk Museum.

Waarom en hoe bracht hij dit allemaal tot stand? En wat zegt dat bijvoorbeeld over de rol en posities van die deftige families, de stad en haar samenleving zelf, en stedelijke ontwikkeling in die periode? Publiekshistoricus Laura van Hasselt publiceerde recentelijk de biografie over de volgens haar ‘zelfverkozen stadsverheffer’: Geld, geloof en goede vrienden. Piet van Eeghen en de metamorfose van Amsterdam 1816-1889 (Uitgeverij Balans 2023).

Laura van Hasselt is sinds 2018 docent publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder was zij conservator bij het Amsterdam Museum en onderzoeker voor het tv-programma Andere Tijden.

Interviewer: Nathan van Kleij

20.45 – Pauze
21.00 – Column van Tycho
21.05 – Nog meer wereldgeschiedenis in het Historisch Café

Eind vorig jaar kwam het toepasselijk getitelde boek Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland uit, het vervolg op het eerste deel, waar Historisch Café vier jaar geleden al eens een hele avond aan wijdde. In beide bundels worden aan de hand korte artikelen van diverse historici telkens weer de ‘internationale wortels van onze nationale identiteit’ blootgelegd. Twee auteurs die hebben bijgedragen aan deze nieuwe bundel schuiven vanavond aan, met beide een heel ander artikel. Ze laten zien dat je op verschillende manieren wereldgeschiedenis kan schrijven, en waarom dat zo leuk is. Natuurlijk staan we met de auteurs eerst stil bij het belang van de uitkomsten van hun onderzoek, maar daarna zullen we ons ook gezamenlijk afvragen hoe beide artikelen binnen het grotere geheel van het fenomeen wereldgeschiedenis passen.

Te gast is Rose Spijkerman, auteur van het artikel ‘Mannen strijden voor internationale vrouwenrechten’. Zoals de titel al doet vermoeden, staat in dit artikel de in 1908 opgerichte Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht centraal. Rose is historicus en communicatieadviseur bij het IISG in Amsterdam. Tweede gast is Henk Looijesteijn, die het artikel ‘1637. De eerste kapitalistische bubbel’ schreef. Henk is onafhankelijk historicus, volgens zijn Twitter een ‘book dragon’ en honorary fellow bij alweer dat IISG.

Gespreksleider: Thijs van Leeuwen
22.00 – Borrelen naar believen in P96