Programma 13 april 2016

Programma Historisch Café 13 april 2016

Wallen oude kaart

20.00 uur – De Amsterdamse Wallen in zevenhonderd jaar geschiedenis. Ouwehoeren met Herman Vuijsje en Peter Paul de Baar 

De Wallen hebben tegenwoordig de reputatie van seks, drank en drugs – of juist van de recentelijk van gemeentehand verordonneerde vertrutting en gentrificatie. Toch zijn deze onwelriekende zaken maar een rimpeling op de zee van geschiedenis waar Amsterdams oudste buurt uit bestaat. Hoewel het oudste beroep er net zo min een nieuwkomer is als de groepen luidruchtige Britten met een slok op, hebben de Wallen in verloop van eeuwen ook een thuis geboden aan burgemeesters, scheepsmagnaten, nonnen, fundamentalisten, hoogleraren, Chinezen, provo’s en corpsballen. De buurt zag Amsterdam langzaam uit het moeras verrijzen, en activiteiten van zijn bewoners lagen aan de basis van de ongekende groei en welvaart van de stad tijdens de zestiende en zeventiende eeuw.

Hoe vallen al deze aspecten met elkaar te rijmen? Waar liggen de wortels van het huidige imago? Welk huis is nu het alleroudst? En waar zijn – dans le port d’Amsterdam – nu eigenlijk de matrozen gebleven? Op deze en andere vragen geven Herman Vuijsje en Peter-Paul de Baar antwoord in Aan de Amsterdamse Wallen. Samen met vier andere auteurs stelden ze een rijk geïllustreerd boek samen dat inzicht biedt in het lange en woelige leven van de bekendste buurt van Nederland.

Herman Vuijsje (1946) is socioloog en schrijver, die zich bezighoudt met sociale, morele en politieke veranderingen in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. Hij is samensteller en eindredacteur van Aan de Amsterdamse Wallen.

Peter-Paul de Baar (1952) is historicus, journalist en bewonderaar van Theo Thijssen. Hij schreef voor Folia en de Groene Amsterdammer en sinds 1989 is hij hoofdredacteur van Ons Amsterdam.

Interviewer: Daniel Knegt

20.45 uur – Pauze
21.00 uur – Column en karikatuur van Gijs
21.05 uur – Het verbeelde verleden: geschiedenis in stripvorm

Jheronimus BuntVeel historici zullen de strip als medium maar moeilijk serieus kunnen nemen. Toch geniet het genre van de historische strip een grote populariteit. Zowel in het onderwijs als daarbuiten is er een sterke vraag naar sprekende beeldverhalen over het verleden, zoals immer populaire series als Asterix of Van nul tot nu bewijzen.

Deze aflevering praten we met Marcel Ruijters en Rik Spanjers over strips en geschiedenis. Waarom vormt het verleden eigenlijk zo’n dankbare bron voor striptekenaars? Zijn er onderwerpen die te beladen zijn om over te tekenen? En hoe verhouden strips zich tot wetenschappelijke geschiedschrijving? Hebben we te maken met twee gescheiden werelden?

Marcel Ruijters (1966) is al sinds de jaren tachtig actief als striptekenaar, en heeft in die hoedanigheid verschillende series op zijn naam staan (Dr. Molotow,Troglodytes). In zijn meest recente werk laat hij zich sterk inspireren door middeleeuwse geschiedenis en kunst. Dit heeft onder andere geleid tot drie albums over een groep middeleeuwse nonnen (Sine Qua NonInferno en Alle Heiligen) en een stripbiografie van het leven van de middeleeuwse schilder Jeroen Bosch. In 2015 ontving hij voor zijn oeuvre de Stripschapsprijs.

Rik Spanjers (1985) is als promovendus werkzaam aan de afdeling Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. In zijn promotieonderzoek houdt hij zich bezig met de verbeelding van het verleden in strips over de tweede wereldoorlog. Daarnaast schrijft hij geregeld voor verschillende tijdschriften als Stripschrift en Aniway, en houdt hij een cultuurbeschouwende blog bij over strips en andere populaire media.

Gespreksleider: Frans Camphuijsen

22.00 uur – Borrel naar believen in P’96

Leave a comment