Programma 9 december 2015

Programma 9 december 2015

20:00 – 20:45 Oorlogsenthousiasme met Ewoud Kieft

Oorlogsenthousiasme

De moordaanslag op aartshertog Franz Ferdinand in juli 1914 stortte Europa in een crisis die zou uitmonden in de Eerste Wereldoorlog. Hoewel er na de aanslag grote demonstraties tegen de oorlog plaatsvonden, was de reactie van de hoofdrolspelers van Ewoud Kieft’s Oorlogsenthousiasme (2015), genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs, van een andere orde. Deze kunstenaars, schrijvers, wereldverbeteraars en vrijheidsstrijders zagen de aanstaande oorlog als een middel om de oude wereld weg te vagen: de start van een nieuw begin. Waarom was het enthousiasme voor de oorlog zo wijdverspreid? Waarom kwamen futuristische kunstenaars, Duitse anarchisten en vroege aanhangers van de natuurbeweging tot de conclusie dat alleen een oorlog de wereld kon veranderen?

Ewoud Kieft (1977) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, publiceerde in 2006 zijn eerste boek Het Plagiaat. In 2011 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht en het NIOD op een onderzoek naar religieuze radicalisering en het ontstaan van oorlogsenthousiasme in West-Europa 1870-1918. In de tussentijd was hij tussen 2006 en 2012 vaste medewerker van NRC Boeken en is hij als zanger en liedjesschrijver actief in verschillende muzikale projecten.

Interview door Thomas Smits.

20:45 – 21:00 Pauze

21:00 – 21:05  De column van Gijs

21:00 – 21:45 Sportgeschiedenis met Niek Pas en Jurryt van de Vooren

Tour d'algerie

Na de pauze komt het fenomeen sportgeschiedenis aan bod. Sportgeschiedenis behelst veel meer dan alleen bespiegelingen overhistorische voetbalwedstrijden en legendarische Touretappes. Ook binnen de academische wereld is het aan een opmars bezig. Daar wordt sport vooral beschouwd vanuit een sociaal-cultureel perspectief: sport als identiteitsvormer of als (inter)nationale verbinder. Maar ook in de politiek kan sport een belangrijke plaats innemen, denk aan de ping-pong diplomacy. Buiten de academie heeft sportgeschiedenis al een langere staat van dienst. Universitair docent Niek Pas en freelance sporthistoricus Jurryt van de Vooren zijn de aangewezen personen om over de eigenschappen van en wisselwerking tussen deze twee benaderingen van sportgeschiedenis te vertellen en in discussie te gaan.

Dr. Niek Pas is universitair docent Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studies Geschiedenis en Frans promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op de protestbeweging Provo. Later specialiseerde hij zich in de moderne Franse geschiedenis, de dekolonisatie van het Franse rijk en dan voornamelijk Algerije. Sinds een aantal jaren is hij bezig met sportgeschiedenis. Zijn huidige onderzoeksproject luidt: ‘Cycling identities. Le Tour d’Algérie Cycliste 1929 – heden ten dage’.

Jurryt van de Vooren heeft Politicologie gestudeerd, met als afstudeerrichting Nieuwste Geschiedenis (waarin hij zijn scriptie schreef over Feyenoord). Hij benadert de geschiedenis van sport op een populair-wetenschappelijke manier en wil zo een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Dit doet hij via zijn website www.sportgeschiedenis.nl , maar ook als redacteur en webmaster van NPO Geschiedenis en Andere Tijden Sport. Vorig jaar heeft hij een heruitgave verzorgd van het Sportalbum 1898, over de historische banden tussen sport en koningshuis. Op dit moment schrijft hij een boek over sport in Amsterdam en dan met name atletiek en het Olympisch Stadion.

Interview door ons nieuwe redactielid Joppe Schaaper.

Leave a comment