Archief - HC 13 december 2010

De vernedering van Rusland – Extra Historisch Café in SPUI25

SPUI25Dit Extra Historisch Café vindt plaats in SPUI25. Toegang is gratis, aanmelden is verplicht.

Het Historisch Café organiseert in samenwerking met het Academisch-Cultureel centrum SPUI25 (Spui 25-27, Amsterdam) en uitgeverij Nieuw Amsterdam een Extra Historisch Café vanwege het verschijnen van De Krimoorlog of de vernedering van Rusland van de Britse historicus Orlando Figes. Deze Nederlandse vertaling van Crimea. The Last Crusade verschijnt vandaag bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.

De toegang is gratis, maar de capaciteit van SPUI25 is beperkt: aanmelden is dan ook noodzakelijk.

20.00 – De Krimoorlog of de vernedering van Rusland – Interview met Orlando Figes

Krimoorlog of de vernedering van RuslandHalverwege de 19e eeuw was de Krim het toneel van een gruwelijke strijd die minstens 800.000 levens eiste. Britse, Franse en Turkse troepen trokken ten oorlog tegen het Russische leger, gedreven door de angst dat Rusland heer en meester zou worden in een gebied dat zich uitstrekte van de Balkan tot de Perzische Golf. Orlando Figes spreekt over deze gebeurtenissen naar aanleiding van zijn nieuwste boek De Krimoorlog of de vernedering van Rusland. Na afloop is er gelegenheid om boeken te laten signeren.

Orlando Figes (1959) is als hoogleraar Geschiedenis verbonden aan Birkbeck College, University of London. Over de Russische geschiedenis publiceerde hij eerder A People's Tragedy. The Russian Revolution, 1891-1924 (vertaald als Tragedie van een volk. De Russische Revolutie, 1891-1924), Natasha's Dance (vertaald als Natasja's dans. Een cultuurgeschiedenis van Rusland) en The Whisperers. Private Life in Stalin's Russia (vertaald als Fluisteraars. Leven onder Stalin). Figes ontving verscheidene prestigieuze prijzen voor zijn werk, waaronder de Wolfson Prize, de NCR Book Award en de Samuel Johnson Prize. Vandaag verschijnt De Krimoorlog of de vernedering van Rusland bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Meer over Orlando Figes op orlandofiges.com.

Interviewer: Joop Hopster

20.30 – De grote gevolgen van een vergeten oorlog – Gesprek met Orlando Figes en Henk Kern

De Krimoorlog mag dan grotendeels vergeten zijn, de gevolgen waren groot, betoogt Orlando Figes. Het betekende het einde van Metternich's Concert van Europa, en maakte de weg vrij voor bijvoorbeeld de oorlogen van Bismarck en de eenwording van Italië en Duitsland. Maar ook op de Britse samenleving had het échec van de aristocratische leiding tijdens de Krimoorlog grote gevolgen: het gezag van de traditionele heersende klasse werd stevig aangetast. In Rusland leidde de nederlaag tot ingrijpende maatschappelijke hervormingen. (West-)Europa ging Rusland na de oorlog met een andere blik bezien, en beschouwde het land niet meer simpelweg als 'barbaars' en (onbegrijpelijk) exotisch en anders: Westerlingen gingen het land met een veel genuanceerdere blik bekijken. Een gesprek met Orlando Figes en Henk Kern.

Henk Kern (1960) is als universitair docent moderne en contemporaine geschiedenis verbonden aan de Universiteit Leiden. In 2008 promoveerde hij op het proefschrift Denken over Rusland. Europese beschouwingen over de Grote Hervormingen, 1861-1881. Verder verscheen van hem het hoorcollege Het Sovjetexperiment. Hoorcollege over de moderne geschiedenis van Rusland. Meer over Henk Kern op de site van Universiteit Leiden.

Gespreksleiding: Bart van den Bosch

21.30 uur – Einde

SPUI25

SPUI25 is een academisch-cultureel centrum dat een brug vormt tussen de Universiteit van Amsterdam en de wereld van de culturele praktijk in de breedste zin. Partners van SPUI25 zijn de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Faculteit der Geesteswetenschappen en bureau Communicatie), Athenaeum Boekhandel, Amsterdam University Press, de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Geesteswetenschappen en uitgeverij De Bezige Bij. Mediapartner is NRC Handelsblad. Hoofdbegunstiger is De Nederlandsche Bank.

Toegang is gratis. U dient zich wel van tevoren aan te melden: klik hier. U ontvangt geen bevestiging; u krijgt alleen bericht als de maximumcapaciteit van de zaal bereikt is.

Met dank aan

Het Historisch Café van maandag 13 december wordt mede mogelijk gemaakt door uitgeverij Nieuw Amsterdam, Athenaeum Boekhandel en Historisch Nieuwsblad.

Athenaeum Boekhandel biedt de mogelijkheid de te bespreken titels aan te schaffen tijdens dit Historisch Café.

Boekentips van Athenaeum Boekhandel:

Historisch NieuwsbladHistorisch Nieuwsblad, ontdek het zelf.

Maak nu geheel vrijblijvend kennis en ontvang gratis twee nummers Historisch Nieuwsblad.

Naar de archiefindex Naar boven