Archief - HC 8 december 2010

Beschrijving van het programma

20.00 – Maar liefst 6 Wetenschappelijke Revoluties? – Interview met Floris Cohen

How Modern Science Came into the WorldIn zijn net verschenen boek How Modern Science Came into the World. Four Civilizations, One 17th-Century Breakthrough heropent Floris Cohen de discussie over de betwiste 'Wetenschappelijke Revolutie' in de 17e eeuw. Bestond die nou wel of niet, en wat hield die dan precies in? Cohen vat de Wetenschappelijke Revolutie op als een zestal nauw samenhangende revolutionaire transformaties van het denken over de natuur, die elk zo'n 25 tot 30 jaar in beslag namen. Waarom ontstond de moderne natuurwetenschap niet in Griekenland, China of de Islamitische wereld - maar juist in Europa?

Floris Cohen (1946) is hoogleraar in de Vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht, en auteur van De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard (Bert Bakker, 2007) en Isaac Newton en het ware weten (Bert Bakker, 2010). Afgelopen maand verscheen How Modern Science Came into the World. Four Civilizations, One 17th-Century Breakthrough (Amsterdam University Press, 2010).

Interviewer: Bart van den Bosch

20.45 uur – Pauze

21.00 – Wat een politicus moet weten. De tradities van de Nederlandse politiek – Discussie met Mieke Aerts en Henk te Velde

Van regentenmentaliteit tot populismeKent de Nederlandse politiek tradities? Jazeker, stelt de Leidse historicus Henk te Velde, en wie succes wil boeken in kabinet of parlement doet er verstandig aan deze ter harte te nemen. In zijn nieuwe boek Van regentenmentaliteit tot populisme. Politieke tradities in Nederland stelt Te Velde dat de politieke tradities van Nederland vaak een impliciet karakter dragen. Toch bepalen zij vaak de mogelijkheden en grenzen van het spel. Wie de politieke arena betreedt zonder kennis van de bijbehorende tradities, komt daarom vaak van een koude kermis thuis.

Wat zijn de politieke tradities van Nederland? Welke betekenis hebben zij, hoe hebben zij zich in de afgelopen twee eeuwen ontwikkeld en hoe begrenzen tradities de mogelijkheden van de Nederlandse politiek? Daarover praten we met Henk te Velde en Mieke Aerts.

Mieke Aerts (1952) is als bijzonder hoogleraar 'politieke geschiedenis van gender in Nederland' (Wilhelmina Drucker Leerstoel) verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze publiceerde onder meer De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie. Van Marga Klompé tot Jacqueline Hillen. Binnenkort verschijnt De vechtjas (Historische Uitgeverij), waarin ze een lans breekt voor de herwaardering van vechten als politieke activiteit en onderwerp van historisch onderzoek.

Henk te Velde (1959) is als hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde over verschillende onderwerpen betreffende de politieke cultuur van Nederland, waaronder de boeken Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl (2002) en (samen met Remieg Aerts, Herman de Liagre Bohl en Piet de Rooij) Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990. Recentelijk verscheen Van regentenmentaliteit tot populisme. Politieke tradities in Nederland.

Gespreksleider: Bram Mellink

22.00 uur – Borrel naar believen in P96

Met dank aan

Het Historisch Café van woensdag 8 december wordt mede mogelijk gemaakt door Athenaeum Boekhandel en Historisch Nieuwsblad.

Athenaeum Boekhandel biedt de mogelijkheid de te bespreken titels aan te schaffen tijdens dit Historisch Café.

Boekentips van Athenaeum Boekhandel:

Historisch NieuwsbladHistorisch Nieuwsblad, ontdek het zelf.

Maak nu geheel vrijblijvend kennis en ontvang gratis twee nummers Historisch Nieuwsblad.

Naar de archiefindex Naar boven

Karikatuur

Historisch Café 08-12-2010 - Karikatuur door Gijs Sevenhuijsen

Naar de archiefindex Naar boven