Archief - HC 13 januari 2010

Beschrijving van het programma

20.00 – Ploeteren in de prut – Interview met Willem van der Ham

Hollandse poldersNederland polderland. Het is zo'n cliché dat we er nauwelijks bij stil staan dat het droogmakerijenlandschap, vrijwel uniek in de wereld en ruim negen procent van de totale landoppervlak van Nederland omvattend, er niet zomaar is gekomen. Hoe kwamen de Nederlanders er eigenlijk toe steeds grotere droogmakerijen ter hand te nemen? Wie betaalde dat? Wie bepaalde hoe het nieuwe land er uit kwam te zien? Wat verwachtte men ervan? En hoe ging het pionieren in de polders in praktijk? Hoe ontwikkelde het scheppen van nieuw land zich door de eeuwen heen? Een gesprek met waterstaatshistoricus Willem van der Ham over zijn nieuwe boek Hollandse Polders (Uitgeverij Boom, Amsterdam 2009).

Willem van der Ham (1958) studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1985 actief als zelfstandig onderzoeker en publicist, waarbij hij zich in toenemende mate specialiseerde in waterstaatsgeschiedenis. Hij promoveerde in 1999 aan de TU Delft op Heersen en beheersen. Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw (Zaltbommel 1999) en publiceerde onder andere biografieën van waterstaatsingenieur Johan van Veen (Meester van de zee, Johan van Veen waterstaatsingenieur (1893-1959) (Amsterdam 2003) en waterstaatspionier Cornelis Lely (Verover mij dat land, Lely en de Zuiderzeewerken (Amsterdam 2007).

Interviewer: Henk Looijesteijn

20.45 uur – Pauze

21.00 – Wereldstad in opkomst: Amsterdam in 1597 – Gesprek met Gabri van Tussenbroek, Erika Kuijpers en Joost Jonker

Amsterdam in 1597In zijn recent verschenen kroniek Amsterdam in 1597 beschrijft Gabri van Tussenbroek een belangrijk jaar uit de formatieve periode van Amsterdam in zijn ontwikkeling van provinciestad tot het 'centrum van de wereld'. Hoe kwam deze metamorfose tot stand? Waarom gebeurde dit juist in Amsterdam? En welke moeite moesten bestuurders en inwoners zich getroosten om de spectaculaire groeistuipen bij te kunnen houden? Deze en ongetwijfeld vele andere thema's zullen in het gesprek aan bod komen.

> Lees ook de recensie van Amsterdam in 1597 op de site van Athenaeum Boekhandel.

Gabri van Tussenbroek (1969) is bouwhistoricus, werkzaam bij Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) van de gemeente Amsterdam. Eerder publiceerde hij Grachten in Berlijn.

Erika Kuijpers (1967) is docent Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van de Nederlanden tussen 1300 en 1800. In 2005 promoveerde zij op Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in zeventiende-eeuws Amsterdam.

Joost Jonker (1955) is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en projectleider van het onderzoeksprogramma naar De evolutie van financiële markten in de Republiek (1500-1800). In 1996 promoveerde hij op Merchants, bankers, middlemen: the Amsterdam money market during the first half of the 19th century.

Interviewer: Bart van den Bosch

22.00 uur – Borrel naar believen in P96

Met dank aan

Het Historisch Café van woensdag 13 januari wordt mede mogelijk gemaakt door Athenaeum Boekhandel en Historisch Nieuwsblad.

Athenaeum Boekhandel biedt de mogelijkheid de te bespreken titels aan te schaffen tijdens dit Historisch Café.

Boekentips van Athenaeum Boekhandel:

Lees ook op de website van Athenaeum:

Historisch NieuwsbladHistorisch Nieuwsblad, ontdek het zelf.

Maak nu geheel vrijblijvend kennis en ontvang gratis twee nummers Historisch Nieuwsblad.

Naar de archiefindex Naar boven

Karikatuur

Historisch Café 13-01-2010 - Karikatuur door Gijs Sevenhuijsen

Naar de archiefindex Naar boven