Archief - HC 11 juni 2008

Beschrijving van het programma

20.00 – Het leervermogen van wetenschappers – Column door Rienk Vermij

Rienk Vermij is als wetenschapshistoricus verbonden aan de University of Oklahoma. Recent publiceerde hij David de Wied. Toponderzoeker in polderland (Utrecht 2008), een biografie van de vermaarde Utrechtse farmacoloog David de Wied (1925-2004). De Wied staat bekend als de eerste wetenschapper die het concept van de neuropeptiden formuleerde, het idee dat bepaalde stoffen in de hypofyse – een klier in de hersenen – invloed uitoefenen op het geheugen. Interessante stof voor quizdeelnemers dus. Eerder publiceerde Rienk Vermij onder andere Kleine geschiedenis van de wetenschap (Amsterdam 2005).

20.15 – De Laatste Slag om Amsterdam: Ronde 1 – Geschiedenisquiz tussen docenten van UvA en VU

Het Historisch Café sluit ook dit vijfde jaar het seizoen af met een zinderende geschiedenisquiz. Voor de allerlaatste keer strijden geschiedenisdocenten van de twee Amsterdamse universiteiten om de eer in de 'Slag om Amsterdam', ook wel bekend als de 'Moeder van Alle Historisch Quizzen'. Beide universiteiten hebben de crème de la crème uit hun gelederen geselecteerd. Even voorstellen?

Het UvA-team:

Samuël Kruizinga is als junior-onderzoeker en docent verbonden aan de leerstoelgroep Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt hij aan een proefschrift over de Nederlandse handel tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Peter Romijn zegt over zijn CV: "... ik aarzel welke onderdelen van mijn cv me kwalificeren voor deelname aan de kwis. Zo ben ik niet in militaire dienst geweest, zodat deelname aan een 'Slag' meer op enthousiasme en strijdlust dan op opleiding en discipline moet bouwen. 'Om Amsterdam' is ook lastig: ik ben geen Amsterdammer, maar woon in Utrecht en ben een Noorderling die in Groningen geschiedenis heeft gestudeerd. Sterker nog, ik ben in 1955 onder de rook van Rotterdam geboren en Rotterdammers willen wel tégen Amsterdam, maar niet óm Amsterdam slag leveren. Maar OK, ik werk in Amsterdam, sinds 1985 aan het NIOD (waar ik nu hoofd van de afdeling Onderzoek ben) en sinds 2002 ook aan de UvA (als hoogleraar Geschiedenis van de 20e eeuw, in het bijzonder van het bestuur in oorlogstijd - dat weer wel). Dus zal ik graag mijn best doen voor de UvA. O ja, ik heb ook namens het Nassau College in Assen deelgenomen aan het eerste seizoen van de roemruchte NCRV-kwis voor middelbare scholieren Tweekamp, met Judith Bos en Dick Passchier. Van de stalen zenuwen en de flitsende reactietijden van toen is geloof ik maar weinig meer over."

Maarten Ternede studeerde van 1998 tot 2005 geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2007 werkt hij in dienst van diezelfde universiteit aan zijn proefschrift, de biografie van Han Lammers. Ternede verwacht hoge ogen te gooien tijdens de Han Lammers-Themaronde.

Het VU-team:

Ronald Kroeze studeerde Geschiedenis, Internationale Organisaties/Internationale Betrekkingen (I.O./I.B.) en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Leiden. Sinds 1 september 2007 is hij als promovendus van de Vrije Universiteit betrokken bij het NWO-project Under Construction: The Genesis of Public Value Systems 1650-1950. Daarbinnen doet hij onderzoek naar een aantal negentiende- en twintigste-eeuwse (vermeende) corruptieschandalen gecombineerd met een normatief onderzoek naar waarden en moraal binnen het openbaar bestuur.

Wybren Verstegen promoveerde in 1989 op het proefschrift Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens het Ancien Régime, Revolutie en Restauratie (1650-1830). Sindsdien is hij verbonden aan de Vrije Universiteit als docent Global History. Hij is gespecialiseerd in milieugeschiedenis en natuurbescherming.

Matthijs Wieldraaijer studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit en is sinds 1 februari 2008 als promovendus verbonden aan dezelfde universiteit. Hij is bezig met zijn promotieonderzoek naar de representatie van de Oranjes in preken (1650-1840). Zijn specialisatie is religiegeschiedenis.

21.00 – Pauze

21.15 – De Laatste Slag om Amsterdam: Ronde 2 – Geschiedenisquiz tussen docenten van UvA en VU

Welke Amsterdamse universiteit gaat dit jaar met de eer strijken? Na afloop van de tweede ronde zullen we het weten. En ook voor het publiek is er iets te winnen op deze avond.

22.15 – Borrel naar believen in P96

Prijzen voor de quiz zijn ter beschikkening gesteld door onze hoofdsponsor Athenaeum Boekhandel.

Naar de archiefindex Naar boven

Het leervermogen van wetenschappers

Over het leervermogen van wetenschappers hebben we allemaal wel ideeën. Als u student bent, verwacht u natuurlijk dat ik ga vertellen dat wetenschappers hun vermogen om iets nieuws te leren verliezen zodra ze een vaste aanstelling krijgen. Dat ze vanaf dat moment alleen nog maar op oude ideeën teren en vasthouden aan achterhaalde inzichten. Dat ze steeds meer op levende fossielen gaan lijken en dat er pas weer vooruitgang in de wetenschap mogelijk is als de oude generatie is uitgestorven.

Oudere wetenschappers denken daar vaak wat genuanceerder over. Zij zijn meer geneigd om hun verstarring te beschouwen als een deugd en sommigen hebben hem tot een ware kunstvorm verheven. Wetenschappelijke vooruitgang is tenslotte alleen mogelijk wanneer iemand een onwaarschijnlijk idee een serieuze kans geeft. Als wetenschappers hardnekkig aan hun ideeën vasthouden, is dat niet uit hardleersheid, maar omdat ze het nu eenmaal beter weten dan anderen. Een Waar Onderzoeker laat zich niet misleiden door de waan van de dag, maar roeit vasthoudend tegen de stroom op tot hij of zij uiteindelijk door nieuwe ontwikkelingen in het gelijk wordt gesteld.

Geen beter studieobject wat dat betreft dan David de Wied. Als het om leren ging, wist hij waar hij het over had, want leren stond centraal in zijn onderzoek. Bij het grote publiek maakte hij furore met wat in de wandeling 'de leerpil' ging heten. Die pil moest overigens niet het leren van nieuwe dingen bevorderen, maar juist het onthouden van oude. Waarom dan toch de naam leerpil? Daar kom ik op terug.

In proeven met ratten had De Wied vastgesteld dat bepaalde hormonen een rol spelen in het functioneren van de hersenen. Hij ging er nu vanuit dat, net zoals suikerziekte wordt veroorzaakt door een tekort aan het hormoon insuline en te behandelen valt door dat hormoon kunstmatig toe te dienen, ook allerlei mentale gebreken zouden kunnen worden verholpen door de kennelijk ontbrekende hormonen aan te vullen. Als u deze redenering niet kunt volgen, is dat niet erg, want er klopt geen snars van.

Een probleem bij dit soort onderzoek is of je effecten van een bepaalde stof op het gedrag van ratten mag extrapoleren naar het menselijk brein. De Wied bestudeerde het leervermogen in opstellingen met beloning en straf. Met stroomstootjes of voer werd een rat gedresseerd om op een signaal in een paal te klimmen. Dat is natuurlijk herkenbaar. Het lijkt erg op de manier waarop wij onze leerlingen onderwijzen. Studenten krijgen een voldoende of een onvoldoende en leren dan dat de Eerste Wereldoorlog begon in 1914; althans, ze leren dat ze op een betreffende vraag dat antwoord moeten geven.

Maar bij wetenschappers werkt dat anders. Wetenschappers zijn uitgeleerd; ze worden niet systematisch in experimentele opstellingen gedresseerd. Wat nog het dichtst bij een dergelijke opstelling komt, is een quiz over hun onderwerp. Het zou interessant zijn om te kijken hoe bijvoorbeeld historici zouden reageren als ze in zo'n quiz systematisch zouden worden beloond voor het antwoord dat de Eerste Wereldoorlog begon in 1918 en eindigde in 1914. Mijn gok is dat ze heel lang stug zouden volhouden dat dat andersom moet zijn, ook al levert hun dat niets op.

Je kunt wetenschappers dus geen nieuwe trucjes leren. Als ze al leergedrag vertonen, dan alleen in het vrije veld. Ik wend mij opnieuw tot De Wied. Toen De Wied in de jaren zestig hoofd werd van het farmacologisch laboratorium in Utrecht, verwachtte hij van zijn medewerkers daar dat zij belangrijk onderzoek zouden doen. Een van die mensen, die belast was met het onderwijs aan studenten tandheelkunde, vond dat hij dan maar iets met tandpasta moest doen. Op de tubes van het toendertijd bekende merk MacLeans stond te lezen dat het product chloroform bevatte. Chloroform is slecht voor de lever, dus het leek de moeite waard te kijken of er ook schadelijke effecten waren.

Genoemde medewerker nam dus een bak muizen en een stompe injectiespuit en spoot daarmee de muizen de maag vol met MacLeans tandpasta. Gewoon, zo'n spuit gaat door de bek en de keel naar binnen, in de slokdarm, en dan maar spuiten. In deze tijd deed men nog niet kinderachtig over dierproeven als de volksgezondheid ermee gediend was. Deze behandeling werd een paar weken lang zo eens in de twee dagen herhaald. Na verloop van die tijd bleek precies wat de onderzoeker had verwacht: zo'n dieet is niet gezond. Hij ging met zijn resultaat naar de pers en het Utrechts Nieuwsblad pakte groot uit met een kop: Utrechtse onderzoeker ontdekt dat MacLeans tandpasta giftig is.

Wat leerde dit aan De Wied? Nu, niet iets over tandpasta, maar wel iets over de pers in Nederland. Hij en zijn medewerkers schudden het hoofd over de onwetendheid van de journalisten. Zij leerden dat de je pers in Nederland alles wijs kunt maken als het over wetenschap gaat en dat journalisten de meest idiote conclusies zullen trekken.

Jaren later dacht De Wied zelf een belangrijke ontdekking te hebben gedaan: die stofjes in de hersenen, die volgens hem de belofte inhielden van een behandeling van bijvoorbeeld geheugenverlies, dementie en schizofrenie. Nu liep hij zelf naar de pers. Hij kwam op de tv en gaf een interview aan Playboy,. En hij was natuurlijk heel verbaasd dat de manier waarop een en ander in de pers werd opgepikt, volstrekt niet met zijn wetenschappelijke inzichten strookte.

In de pers werd De Wied de man van de leerpil – een term die niet door hem bedacht was en die hem eerlijk gezegd een gruwel was. En als man van de leerpil was hij tevens een soort boeman. Ieder welopgevoed mens in de jaren zeventig wist dat mentale gebreken niet werden veroorzaakt door een defect in de hersenen, maar door scheve sociaal-economische verhoudingen. Schizofrenie behandel je dus niet door aan de hersenen te sleutelen, maar door de maatschappij te veranderen. De Wied met zijn pillen werd uitgemaakt voor fascist en antisemiet.

In vaktermen heet zoiets negatieve feedback. Een intelligent proefdier zou daarvan leren dat hij de pers verder maar zo veel mogelijk links moet laten liggen. De Wied echter bleef echter de publiciteit zoeken en bleef hopen dat hij zijn werk beter kon uitleggen. Ook in deze veldobservaties zien we dat wetenschappers een toonbeeld van hardleersheid zijn.

De Wied probeerde het wel steeds op een nieuwe manier. Misschien moeten we zeggen dat het verschil tussen een goede en een slechte wetenschapper niet in hun leervermogen zit, maar in de creativiteit waarmee zij hun idée fixe najagen. Ik wil deze column echter niet te genuanceerd afsluiten, dus op de vraag: Wat hebben we hiervan nu geleerd? lijkt mij het veiligste antwoord: Dat doet er niet toe.

Rienk Vermij, 11 juni 2008

Naar de archiefindex Naar boven

Karikatuur

Historisch Café 11-06-2008 - karikatuur door Gijs Sevenhuijsen

Naar de archiefindex Naar boven

Foto´s

U vindt hier een foto-impressie van het Historisch Café van 11 juni 2008. Klik op de foto´s om een grotere versie te bekijken.

Historisch Café 11-06-2008 - foto 1 Historisch Café 11-06-2008 - foto 2 Historisch Café 11-06-2008 - foto 3 Historisch Café 11-06-2008 - foto 4 Historisch Café 11-06-2008 - foto 5 Historisch Café 11-06-2008 - foto 6

Foto´s: Karel Bettink

Naar de archiefindex Naar boven