Archief - HC woensdag 10 oktober 2007

Beschrijving van het programma

20.00 – Wie van de vijf? Het beste geschiedenisboek van afgelopen jaar – Column door Hans Renders

Op zaterdag 20 oktober 2007 zal tijdens de Nacht van de Geschiedenis voor heteerst de Historisch Nieuwsblad/Volkskrant Prijs voor het beste geschiedenisboek van het jaar (www.historischnieuwsblad.nl) worden uitgereikt. De jury nomineerde vijf titels:

Welke van deze boeken verdient de prijs? En welke boeken werden ten onrechte overgeslagen? De redactie van het Historisch Café vroeg Hans Renders om alvast zijn gezaghebbende oordeel te geven.

Hans Renders (1957) is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Biografie Instituut van de Groningse Letterenfaculteit. Hij publiceerde onder meer geruchtmakende biografieën van de dichters Jan Hanlo en Jan Campert.

20.15 – Het feest van Saturnus – Interview met Piet Gerbrandy

Dit voorjaar publiceerde Piet Gerbrandy Het feest van Saturnus. De literatuur van het heidense Rome (Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007). Hierin doet hij een moedige poging om in persoonlijk getinte essays (vrijwel) de complete Latijnse literatuurgeschiedenis te behandelen. Naast Klinkende Namen als Cicero, Vergilius en Tacitus bespreekt hij ook minder bekende (of voor ons zelfs tamelijk obscure) auteurs als Pacuvius, Pollio en Palladius.

Hoe schrijf je een literatuurgeschiedenis als we van zoveel auteurs slechts een deel van hun werk (soms zelfs slechts enkele fragmenten) kennen? Is het zinvol om alleen Latijnse literatuur te behandelen en geen Griekse, alleen 'heidense' en geen christelijke? Over deze en andere vragen spreken we Piet Gerbrandy.

Piet Gerbrandy (1958) is classicus, dichter en poëziecriticus. Hij vertaalde De opleiding tot redenaar (Institutio oratoria) van Quintilianus en publiceerde enkele dichtbundels en boeken met essays over poëzie en klassieken. Momenteel doceert hij Latijn aan de UvA.

21.00 uur – Pauze

21.15 uur – Waarom vertellen historici verhalen? – Edwin Koster en Herman Paul in debat

Historici vertellen verhalen. Maar waarom eigenlijk? Vormen verhalen het tegendeel van wetenschappelijke verklaringen of zijn ze juist de beste wijze waarop het verleden verklaard kan worden? Heeft het verleden zelf een betekenis, die door de verhalen wordt doorgeven, of verlenen historici door feiten in verhaalvorm onder te brengen zelf zin aan een op zich betekenisloos verleden? Maakt het wat uit of verhalen "echt gebeurd" zijn of niet? Wat is het verschil tussen de verhalen die historici vertellen, en de verhalen die uit de koker van literatoren komen? En waar had Hayden White het in zijn befaamde Metahistory (1973) eigenlijk over? Over deze en andere vragen gaan de geschiedfilosofen Edwin Koster en Herman Paul met elkaar in debat.

Edwin Koster is universitair docent wijsbegeerte aan de VU. Hij studeerde wiskunde en godsdienstfilosofie in Amsterdam (VU), Madrid en Princeton (PTS). Hij promoveerde cum laude aan de VU op In betovering gevangen? Over verhaal en rationaliteit, religie en irrationaliteit (Damon, 2005), waarin hij ook uitgebreid ingaat op van geschiedverhalen.

Herman Paul (1978) doceert geschiedenisfilosofie te Leiden. Hij studeerde geschiedenis, filosofie en journalistiek in Groningen, en promoveerde op Masks of Meaning. Existentialist Humanism in Hayden White's Philosophy of History (2006, handelseditie in voorbereiding).

22.00 – Nabomen in café P96

Naar de archiefindex Naar boven

Karikatuur

Historisch Café 10-10-2007 - karikatuur door Gijs Sevenhuijsen

Naar de archiefindex Naar boven