Archief - HC 11 mei 2005

Beschrijving van het programma

20.00 – Ronald van Raak legt het nog één keer uit – column door Ronald van Raak

De titel van de column spreekt voor zich: komt dat horen!

Ronald van Raak (1969) studeerde maatschappijgeschiedenis en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2000 promoveerde hij op het proefschrift In naam van het volmaakte. Conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw. Sindsdien doceert hij geschiedenis aan de UvA en publiceert hij over de geschiedenis van het denken in Nederland. Van Raak is tevens lid van de Eerste Kamer en coördinator van het wetenschappelijk bureau van de SP.

20.15 – An age of partnership? – gesprek met Om Prakash en Leonard Blussé

Al snel na de komst van de Nederlanders naar ‘de Oost’ gingen zij zelf actief deelnemen aan de handel binnen Azië. Welke rol speelden de producten uit India en China hierbij. Hoe ging de VOC om met Aziatische handelaren? Was er daadwerkelijk een ‘age of partnership’? Twee eminente professoren praten over deze vragen en vertellen over Nederlandse bronnen en Aziatische studenten.

Prof. Dr. Om Prakash (1940) is professor in de economische geschiedenis aan de universiteit van Delhi, India. Sinds de jaren ’80 publiceert hij over Nederlanders en andere Europeanen in prekoloniaal India. In 2004 kwam zijn boek: ‘Bullion For Goods, European and Indian merchants in the Ocean Trade, 1500-1800’ uit.

In mei en juni is Om Prakash (gesponsord door de ‘Van den Berch van Heemstede Foundation’) te gast bij het ‘International Institute for Asian Studies’(www.iias.nl ).

Leonard Blussé (1946) is hoogleraar Geschiedenis van de Europees-Aziatische betrekkingen en Zuidoost Aziatische geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Van oorsprong sinoloog combineert hij zijn talenkennis met cultuurhistorisch onderzoek in Azië. Hij is de wetenschappelijk leider van het TANAP programma (www.tanap.net) waarin 16 jonge Aziatische en Zuid-Afrikaanse historici proefschriftonderzoek verrichten. Hij schreef o.a. Strange Company (1986), Tribuut aan China - 400 jaar Nederlands-Chinese Betrekkingen (1989), Bitters bruid. Een koloniaal huwelijksdrama in de gouden eeuw (1997), Tussen geveinsde vrunden en verklaarde vijanden (1999) en Retour Amoy (2000). Ook redigeerde hij tal van bronnenpublicaties over de Aziatische geschiedenis."

21.00 – Pauze

21.15 – Productievoorwaarden van wetenschappelijke kennis – interview met Chris Lorenz

De 'productievoorwaarden' van ‘wetenschappelijke' kennis staan centraal in dit interview. Lorenz constateert dat veel Nederlandse historici weigeren hierover na te denken. Hij acht het paradoxaal dat historici, in zekere zin de specialisten in deze context, zichzelf onvoldoende rekenschap geven van de context waarin zij functioneren. Dit tekort aan reflectie op de eigen context is volgens Lorenz niet iets van recente datum, maar heeft een lange traditie in de Nederlandse geschiedschrijving. Deze blinde vlek wordt vooral evident wanneer politiek en historisch onderzoek elkaar naderen, zoals bijvoorbeeld bij het Srebrenica-onderzoek het geval was.

Chris Lorenz (1950) is hoogleraar geschiedfilosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn wellicht bekendste boek is De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis (1987). Het interview gaat o.a. in op een artikel van zijn hand dat verschijnt in het mei-nummer van het Tijdschrift voor Geschiedenis.

22.15 – Nabomen in P96

The International Institute for Asian Studies (IIAS)

The International Institute for Asian Studies (IIAS) is a postdoctoral research centre based in Leiden and Amsterdam. Our main objective is to encourage the interdisciplinary and comparative study of Asia and to promote national and international cooperation in the field.

For more information on IIAS and how to subscribe to the IIAS Newsletter (free of charge), see our website at: www.iias.nl

Naar de archiefindex Naar boven
Naar de archiefindex Naar boven