Programma Historisch Café 8 januari 2014

20.00 uur – Koning Willem I voorbij de clichébeelden – Interview met Jeroen Kochkoning-willem-i-biografie-jeroen-koch

Voorbestemd om stadhouder te worden, werd hij koning in 1813. En dat pas nadat hij twintig jaar als banneling door Europa had gezworven. Het leven van koning Willem I zal vanavond in al zijn dimensies aan bod komen. We leren hem kennen als koppig kind, strenge koning en rouwende vader. Jeroen Koch heeft in het Koninklijk Huisarchief unieke bronnen ingezien, van de gedetailleerde onderwijsplannen van Wilhelmina voor haar zoon, de erfprins, tot Willems persoonlijke correspondentie en aantekeningen. Hij zit als biograaf dicht op de huid van zijn subject. Met kritische afstand, maar ook empathie, schetst hij Willems leven in al zijn tegenstrijdigheden. Vanavond zien we koning Willem I in een nieuw licht.

Jeroen Koch (1962) is universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. Hij promoveerde aan dezelfde universiteit op een proefschrift over de Duitse historicus Golo Mann, en schreef daarna een biografie van Abraham Kuyper. Koning Willem I is zijn meest recente werk en maakt onderdeel uit van de trilogie Koningsbiografieën, gewijd aan Willem I, II en III.

Interviewer: Eleá de la Porte

20.45 – pauze
Velser affaire21.00 – Het verraad van het meisje met het rode haar: open vragen rondom de Velser affaire

De Velser affaire is misschien wel de meest omstreden zaak uit de periode 1940-1945. Volgens verschillende (complot)theorieën zou een groot aantal Joden en linkse idealisten, waaronder ‘het meisje met het rode haar’ Hannie Schaft, door leden van het verzet en het politiekorps van Velsen aan de Duitse bezetter verraden zijn. Dit zou bovendien gebeurd zijn op bevel van de Nederlandse regering in ballingschap. Hoewel de zaak de laatste decennia uitgebreid onderzocht is, zijn er altijd vragen onbeantwoord gebleven. Waarom is de zaak bijvoorbeeld nooit door de Nederlandse justitie onderzocht? De historicus Bas von Benda-Beckmann schreef vanaf 2011 met geld van de Stichting Onderzoek Velser Affaire aan zijn boek De Velser Affaire. Een Omstreden Oorlogsgeschiedenis in Kennemerland (2013). Is het hem gelukt om alle vragen over de roemruchte zaak te beantwoorden? En waarom staan de gebeurtenissen in Velsen tijdens de oorlog eigenlijk zo diep in ons collectieve geheugen gegrift?

Bas von Benda-Beckmann (1976) promoveerde in 2010 op zijn proefschrift A German Catastrophe. German Historians and the Allied Bombings 1945-2010. Sinds begin dit jaar is hij werkzaam bij het NIOD waar hij een onderzoeksproject over het Nederlandse verzet voorbereid.

Interviewer: Thomas Smits

22.00 uur – Borrel naar believen in P’96